Servicii de reparatii centrale termice si instalatii de climatizare

Luni-Vineri: 08:00 - 19:00

Sambata: 08:00 - 12:00

Urgente: 0724 504 353

Duminica si de sarbatori

Call Center 021 3611851

Informatii si programari

Tarife service centrale termice

TARIFE SERVICE CENTRALE TERMICE

DENUMIRE SERVICIU Tarif in perioada VARA
01.03.2021 - 31.08.2021
Tarif in perioada IARNA
01.09.2021 - 01.03.2022
REDUCERE pentru beneficiarii cu contract
MANOPERA Putere TERMICA Echip. Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract) Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract)
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii P < 70Kw 110 RON 175 RON 130 RON 200 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii P < 70Kw 140 RON 200 RON 165 RON 250 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana P < 70Kw 120 RON 200 RON 160 RON 250 RON 20%
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 110 RON 175 RON 130 RON 200 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 140 RON 200 RON 165 RON 250 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana 70Kw < P < 300Kw 250 RON 350 RON 250 RON 450 RON 20%
Taxa de transport pentru distante in afara localitatii Bucuresti / Ilfov - 1,5 RON /km 1,5 RON /km 1,5 RON /km 1,5 RON /km 15%
* Tarife RON cu TVA
DENUMIRE SERVICIU Tarif in perioada VARA
01.03.2019 - 31.08.2019
Tarif in perioada IARNA
01.09.2019 - 01.03.2020
REDUCERE pentru beneficiarii cu contract
MANOPERA Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract) Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract)
Taxa de constatare si deplasare in Bucuresti pentru interventii 100 RON 125 RON 110 RON 150 RON 15%
Taxa de constatare si deplasare in Ilfov pentru interventii 125 RON 150 RON 165 RON 200 RON 15%
Taxa de interventie prima ora de lucru / persoana 120 RON 200 RON 150 RON 250 RON 20%
Ora de manopera pt. urmatoarele ore / persoana 100 RON 200 RON 120 RON 250 RON 20%
Taxa de transport pentru distante in afara localitatii Bucuresti / Ilfov 1,5 RON/km 1,5 RON/km 1,5 RON/km 1,5 RON/km 15%
* Tarife RON cu TVA