Servicii de reparatii centrale termice si instalatii de climatizare

Luni-Vineri: 08:00 - 19:00

Sambata: 08:00 - 12:00

Urgente: 0724 504 353

Duminica si de sarbatori

Call Center 021 3611851

Informatii si programari

Tarife service centrale termice

TARIFE SERVICE CENTRALE TERMICE

DENUMIRE SERVICIU Tarif in perioada VARA
01.03.2021 - 31.08.2021
Tarif in perioada IARNA
01.09.2021 - 01.03.2022
REDUCERE pentru beneficiarii cu contract
MANOPERA Putere TERMICA Echip. Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract) Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract)
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii P < 70Kw 165 RON 250 RON 195 RON 295 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii P < 70Kw 210 RON 300 RON 250 RON 375 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana P < 70Kw 180 RON 270 RON 225 RON 335 RON 20%
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 195 RON 295 RON 250 RON 375 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 250 RON 375 RON 315 RON 460 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana 70Kw < P < 300Kw 375 RON 525 RON 285 RON 425 RON 20%
Taxa de transport pentru distante in afara localitatii Bucuresti / Ilfov - 2 RON /km 2 RON /km 2 RON /km 2 RON /km 15%
* Tarife RON cu TVA
DENUMIRE SERVICIU Tarif in perioada VARA
01.03.2021 - 31.08.2021
Tarif in perioada IARNA
01.09.2021 - 01.03.2022
REDUCERE pentru beneficiarii cu contract
MANOPERA Putere TERMICA Echip. Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract) Interventie in timpul programului Interventie in regim de urgenta (fara contract)
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii P < 70Kw 165 RON 250 RON 195 RON 295 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii P < 70Kw 210 RON 300 RON 250 RON 375 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana P < 70Kw 180 RON 270 RON 225 RON 335 RON 20%
Taxa de deplasare in Bucuresti pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 195 RON 295 RON 250 RON 375 RON 15%
Taxa de deplasare in Ilfov pentru interventii 70Kw < P < 300Kw 250 RON 375 RON 315 RON 460 RON 15%
Taxa de interventie Incepand cu Prima ora de lucru / persoana 70Kw < P < 300Kw 375 RON 525 RON 285 RON 425 RON 20%
Taxa de transport pentru distante in afara localitatii Bucuresti / Ilfov - 2 RON /km 2 RON /km 2 RON /km 2 RON /km 15%
* Tarife RON cu TVA